O mnie / About


Alicja Lejkowska – pedagog i mama


Zawodowo:Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecny Uniwersytet Rzeszowski). Ukończyłam Podyplomowe Studia Polonistyczne dla Nauczycieli na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących metodyki nauczania języka polskiego, dysleksji rozwojowej, dydaktyki języka polskiego jako obcego. Pracowałam jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zajmowałam się również realizacją programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Posiadam praktyczne doświadczenie, zdobyte w trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego. W awansie zawodowym nauczyciela uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.Jestem leureatką kilku prestiżowych konkursów dla nauczycieli, autorką publikacji metodycznych dla nauczycieli i rodziców oraz artykułów poświęconych zagadnieniu bilingwizmu.Wciąż bogacę się zawodowo i pogłębiam wiedzę w dziedzinie pedagogiki i językoznawstwa. Moją pasją pozostają tematy dwujęzyczności i dwukulturowości.Prywatnie:Aktualnie mieszkam z rodziną we Włoszech. W wolnych chwilach kontempluję piękno natury i sztuki Belpaese, trochę param się pisarstwem, słucham Chopina.Blog “Elena po polsku” to relacja z dwujęzycznego rozwoju mojej córki, wzbogacona teoretyczną wiedzą i praktycznym doświadczeniem pedagoga i mamy.


Serdecznie zapraszam

 
Alicja Lejkowska - insegnante e madre

Professionalità:

Sono
dottoressa in lingua polacca con specializzazione per l'insegnamento. Mi sono laureata presso l'Università Pedagogica di Rzeszów in Polonia. Mi sono specializzata presso l'Università della Slesia a Katowice. Ho la qualifica per l'insegnamento polacco come lingua straniera. Ho partecipato a numerosi corsi di formazione e conferenze sulla metodologia dell’insegnamento della lingua polacca, dislessia evolutiva, didattica del polacco come lingua straniera. Ho lavorato come insegnate esaminatore per il Ministero della Pubblica Istruzione Polacco. Durante la mia carriera lavorativa sono stata responsabile dell’attuazione di programmi educativi dell'Unione Europea. Ho esperienza pratica acquisita nel corso di diversi anni di lavoro come insegnante di lingua polacca con conseguimento del profilo professionale più alto fra quelli previsti, in Polonia, per la progressione in carriera degli insegnanti.

Sono vincitrice di diversi prestigiosi concorsi per docenti e anche l’autrice di pubblicazioni metodologiche per insegnanti e genitori, nonché articoli sulla questione del bilinguismo.

Ancora
arricchisco la mia professionalità e approfondisco le conoscenze nel campo della pedagogia e della linguistica. La mia passione sono gli argomenti del bilinguismo e del multiculturalismo.


Vita privata:

Attualmente, vivo
in Italia, con la mia famiglia – ho marito italiano e una figlia. Nel tempo libero cerco di contemplare la bellezza della natura e dell'arte del Bel Paese, scrivo un po’, ascolto la musica di Chopin.

Il blog "Elena po polsku" è basato sullo sviluppo bilingue di mia figlia, arricchito dalle mie conoscenze teoriche ed esperienze nel ruolo di insegnante e madre. Racconta la nostra avventura bilingue e multiculturale. “Elena po polsku” è una guida che cerca di rispondere alla domanda: Come far crescere i bambini bilingue?
Ricordate: bilingue non si nasce, si cresce, si diventa!

Buona lettura!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz